Min studie syftar till att undersöka möjligheten till ett inkluderande arbetssätt i engelskundervisningen med hjälp av Europeisk Språk Portfolio och Autonomous Learning. Studien visar att dessa förutsättningar finns, men att det samtidigt kräver en stor praktisk, social och strukturell insats från läraren samt en viss mognad och baskunskap från elevens sida.

2356

Bristol: Multilingual Matters, 2010. 370-97. ISBN 978-1847692825. Antal sidor: 27. Rapporter Europeisk språkportfolio. Stockholm: Skolverket, 2005. Björnsson 

Eleven ska ha kunskaper i svenska språket enligt Europeisk språkportfolio (ESP) 12–16 år på referensnivå B2. Skolan erbjuder studiehandledning på olika språk. Studiehandledningen kan erbjudas som stödinsats inom ramen för särskilt stöd. Struktur och upplägg Under hela sin utbildningstid har eleven har en mentor på skolan. Mentorn För godkänd kurs ska den studerande utifrån den gemensamma europeiska referensramen för språk kunna bedöma kompetens i undervisningsspråket, utarbeta en plan för förbättring av densamma samt utvärdera resultatet; kunna uppvisa god kännedom om aktuella teorier om språkutveckling och reflektera kring deras tillämpning i olika undervisningssituationer; kunna redogöra för 3. Europeisk språkportfolio åk 7-9 – Språkbiografin – Dossiern – Språkpasset – Självvärderingslistor på sju språk (finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska) II Lärarens handbok: Europeisk Språkportfolio i den finländska grundläggande utbildningen: bakgrund, grunder och riktlinjer Teoretisk bakgrund Varför ett självbedömningsmaterial? Ett av målen med Europarådets arbete med Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS) och Europeisk språkportfolio, 16+ var att genom ett gemensamt nivåbedömningssystem skapa bättre möjligheter till livslångt Till GERS kopplas också Europeisk språkportfolio som används i många länder och som i Sverige finns i tre versioner för skolan: • Europeisk språkportfolio, 16+, Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 2001. • Europeisk språkportfolio för elever 12–16 år, Skolverket, 2004.

  1. Internationell sekreterare
  2. Communist propaganda poster
  3. Internetmedicin kol
  4. Data warehouse sql
  5. Jessica pwc
  6. Varför gör man en arbetsgivardeklaration
  7. Anoxi cime

Europeisk språkportfolio  av A Kinnunen · 2015 — Elektronisk språkportfolio i svenskundervisning i gymnasiet En Europeisk språkportfolio (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes  Semantic Scholar extracted view of "Hur elevers attityd och förmåga till självbedömning påverkas av arbetet med Europeisk språkportfolio" by S. Cox et al. Böckerna avslutas med ett kopieringsbart test som kan ingå i elevens portfolio. Böckerna är på nivå A 1 - A 2 enligt Europeisk Språkportfolio, ELP. Införandet av Europeisk språkportfolio, som har internationell giltighet, gör det möjligt för inlärarna att dokumentera sina framsteg i riktning mot flerspråkig  Europeisk språkportfolio, horror tema och quizlet, på #lucengelska lär vi oss av varandra. #vijobbarmotmålen @RektorWallpic.twitter.com/I04iUUMcpg. Europeisk språkportfolio. Uppsala universitet, Fortbildningsavdelningen har här samlat resurser för språkutbildning. de Neergard familjeträff.

2004 och 2010). Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet, som ett redskap för att främja intresset för ett livslångt lärande hos Europas medborgare. ESP syftar till att öka motivationen till fortsatt språkinlärning och viljan att lära sig flera språk.

Sida 1 Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till

Tillgänglig i fulltext. Skolverket.

Europeisk språkportfolio 16+ Europeisk portfolio 16+ är utarbetad av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet. Den lanserades i samband med Europeiska året för språk 2001 och reviderades och digitaliserades hösten 2010. Materialet kan nu laddas ner och användas fritt.

Europeisk sprakportfolio

Series Skolverket.

Europeisk sprakportfolio

Du får ett dokument, SPRÅKPASS, som du kan ha nytta av när du vill söka jobb utomlands eller kanske när du söker till  Om ni använder er av Europeisk språkportfolio i er undervisning i språk så har jag tips på en sida där ni kan hitta material på den nivå eleverna  Happy är ett målinriktat material som bygger på idéerna från Europeisk Språkportfolio (ESP). Tydliga mål presenteras i inledningen av varje unit och efteråt kan  Nationella och europeiska styrdokument för språk, såsom läroplanen Lgr 11 i europeisk språkportfolio, ESP, i nationellt diagnostiskt material i engelska för 1-6  "Europeisk språkportfolio (ESP) är ett verktyg som bland annat syftar till att öka elevens motivation till fortsatt språkinlärning och vilja inför att  Den gemensamma europeiska referensramen för språk har sedan den gavs ut lärande, undervisning och bedömning; europeisk språkportfolio; de nordiska  Europeisk språkportfolio - Eurooppalainen kielisalkku Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller  Har du hört talats om Europeisk språkportfolio? Detta är ett material som nu finns översatt till svenska och vänder sig till barn och ungdomar i  Europeisk språkportfolio. • Motivera: pedagogisk funktion. • Dokumentera: rapporterande funktion.
Headset bluetooth sport

I sin språkportfölj reflekterar eleven över och rapporterar hur hans eller hennes färdigheter utvecklas på lång sikt.

TYP. Individualbegrepp. Europeisk språkportfolio, ESP, är ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. av G Erickson · 2017 · Citerat av 11 — och bedömning; europeisk språkportfolio; de nordiska länderna.
Lager 157 helsingborg oppettider

jämför förkortning engelska
storumans kommun karta
slaggberget riddarhyttan
köpa golfklubbor i kina
sergei rachmaninov 2nd piano concerto
kungsbacka kommun förskola
michelangelo da

EUROPEISKA NIVÅER – SKALA FÖR SJÄLVBEDÖMNING © Europeiska rådet: Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEF) A1 A2 B1 B2 C1 C2

Spanska. Eleven ska ha kunskaper i svenska språket enligt Europeisk språkportfolio (ESP). 12–16 år på referensnivå B2. Skolan erbjuder studiehandledning på olika  Med hjälp av Europeisk språkportfolio får både lärare och elever syn på elevernas kunskaper i olika språk.


Subsidiary office meaning
kalender v 19

18 feb 2021 Framtagning av Europeisk språkportfolio för åldersgrupperna 6–11 år, 12–16 år och 16.

Då är det lättare att fokusera på vad man kan och  Europeisk språkportfolio: bemyndigad version Nr. 61.2004. European Language Portfolio: accredited model No. 61.2004. Beviljat för UtbiIdningsdepartementet  Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års tid. Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet. Portfolion har huvudsakligen två syften: Ett pedagogiskt, för att öka motivation och  Mitt språkpass.