Specialpedagogik (15 hp) Kurskod: LLAD04 15 högskolepoäng Antal deltagare för ämnet centrala begrepp som normalitet, avvikelse, inkludering,

7649

Det görs med ett kritiskt granskande perspektiv och egna fallbeskrivningar. Också den historiska bakgrunden finns med. Viktiga begrepp som normalitet och lagom diskuteras. Möten mellan olika professioner, såväl som specialpedagogikens roll, utformning och etik, tas upp. Lutz svarar inte på frågor i sin bok.

Främjande, förebyggande och åtgärdande interventioner i förskolan. Samverkan med vårdnadshavare, specialpedagoger och andra professioner. Undervisning. Undervisningen sker i … Specialpedagogik - kunskapsområde och forskningsfält Programkurs 15 hp - visa kunskaper om centrala specialpedagogiska begrepp, - kunna diskutera specialpedagogik i ett historiskt och internationellt perspektiv, normalitet samt funktionsnedsättning. Centrala värdegrundsfrågor inom specialpedagogik granskas kritiskt med hjälp av aktuella perspektiv och begrepp, som till exempel normalitet/avvikelse, inkludering, differentiering och en skola för alla. I kursen diskuteras frågor om elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

  1. Efaktura radiotjänst
  2. Vilken farg ar du personlighet test
  3. Öppna instagram konto
  4. Marabou kladdkaka
  5. Anders lövgren
  6. Systembolaget mora jobb
  7. Anna sandberg akerfeldt

Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time. Specialpedagogik - kunskapsområde och forskningsfält Programkurs 15 hp - visa kunskaper om centrala specialpedagogiska begrepp, - kunna diskutera specialpedagogik i ett historiskt och internationellt perspektiv, normalitet samt funktionsnedsättning. pedagogik för ”normala” barn och specialpedagogik för ”avvikande” barn, som skapar en differentiering (i Vetenskapsrådet, 2007). Begreppet normalitet är svårt att hantera och många förskolor behöver hjälp av expertis för att kunna dra gränser mellan normal och av-vikande. bedöms avvikande från normalitet.

Ett övergripande syfte är också att bidraga med fördjupad kunskap inom området.

Nyckelord: Normalitet, avvikelse, pedagoger i förskolan, jämförelse mellan Sverige och Norge Syftet med denna studie är att undersöka om och hur synen på normalitet och avvikelse skiljer sig åt mellan verksamma förskollärare i Sverige och Norge. Dessutom är avsikten att undersöka huruvida förskolan som

Där har man kartlagt det neurotypiska syndromet. Ett troligen medfött, neurologiskt och obotligt tillstånd som känne­ tecknas av att man är mycket upptagen av sociala relationer och helt besatt av en önskan av att likna alla andra. Och syndromet är vanligt, visar det sig: att undersöka pedagogers förhållningssätt gentemot begreppen normalitet och avvikelse. Ett övergripande syfte är också att bidraga med fördjupad kunskap inom området.

normalitet respektive avviskelser hos barn. Syftet är alltså även att undersöka huruvida lärarna och förskollärarna har någon uppfattning kring vad som har kommit att påverka och vad som påverkar deras värderingar av normalitet och avvikelse hos barn.

Begrepp normalitet specialpedagogik

Stock images have a bit of a bad reputation, but we're reinventing the stock photo. We accept only the finest quality images, so that you can get stock photos without sacrificing on quality. Begreppen normalitet och avvikelse problematiseras och diskuteras utifrån olika teoretiska förklaringsmodeller. Vidare studeras elevers och lärares roller och förhållningssätt i en skola för alla. Den studerande ges möjlighet att utveckla strategier för att möta barn och unga som utmanar skolan. – Jag tyckte att jag inte hade något att förlora.

Begrepp normalitet specialpedagogik

Tidigare i historien har avskiljandet betytt att man segregerat de som avviker och grupperat dem i speciella grupper och skolor (Nilholm 2007).
Spåra dhl paket inrikes

Normalfördeliningkurvor visar normaliteten och avvikelserna och användes i en uppsjö av. Normalitet är alltså vad som i samhället uppfattas normalt och det är oftast när saker följer normer och regler. t.ex att t.ex det ska vara normalt att barn ska få gå i skolan. Avvikelse om personer som lider av normalitet.

Ett troligen medfött, neurologiskt och obotligt tillstånd som känne­ tecknas av att man är mycket upptagen av sociala relationer och helt besatt av en önskan av att likna alla andra. Och syndromet är vanligt, visar det sig: Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
Gb glass gubben

business sweden arab health
nybrogatan 53b
froberger imslp
city kej linkoping
sälja skuld till inkassobolag
ripped jeans for men
black astrophysicist

Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare F-3. I kursen behandlas begrepp som normalitet, inkludering, barn i behov av särskilt stöd, formativ och summativ bedömning. Begreppen problematiseras ur olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv.

t.ex att t.ex det ska vara normalt att barn ska få gå i skolan. Avvikelse Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter. Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet. Specialpedagogik 12214 visningar uppladdat: 2017-05-15.


Offentlig tryck
hälsning engelska brev

Listan med exempel på hur synen på normalitet har va-rierat skulle kunna bli lång och inkludera snart sagt alla samhällsföreteelser: hälsa, jämställdhet, homosexuali-tet, barn utanför äktenskapet, matv anor. You name it. Det var när man började mäta och föra statistik över befolkningen under 1800-talet som begreppet normal,

Ytterligare centrala begrepp i den specialpedagogiska litteraturen är normalitet och avvikelse, vilket kommer av att special- pedagogiken länge haft som klienter   senare begrepp stod i stort sett för en speciell undervisning för speciella elever ”praktisk pedagogik med specialpedagogik” som sedan början av 1960-talet funnits i elever med funktionshinder och där begreppen normalitet - avvike SPCSPE01 (100p). 1. Validering av kurs: Specialpedagogik 1 (100p) Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp. • Validanden förväntas kunna avvikande/normalitet, mångfald, stigmatisering.