Människan och etiken : Välgrundad moral i en polariserad tid Andersson, Dan-Erik LU and Gustafsson Lundberg, Johanna LU () . Mark; Abstract (Swedish) Människans reflektioner över etiska frågeställningar befinner sig i spänningen mellan att formulera vad som är allmänmänskligt och vad som kan betraktas som särskiljande för olika individer och grupper av människor.

2468

Andersson, G. & Swärd, H. (2008) “Etiska reflektioner”. I: Meeuwisse, A., Swärd, H., Eliasson-Lappalainen, R. & Jacobsson, K. (red.) (2008) Forskningsmetodik 

utveckling och delaktighet (Andersson & Jonsson 2006). Genom projektet skulle alla anställda i hela förvaltningen öka sin delaktighet i sina respek-tive yrken, arbetsplatser och i förvaltningen. Samtidigt ville man få reda på hur vård- och omsorgsarbeten kunde bli mer attraktiva. Efter avslutat pro- Varje måndagsmorgon träffas oftast hela arbetslaget på Stigens förskola för gemensam pedagogisk reflektion. Det är ett sätt att hålla verksamhetsutveckling, filosofi, pedagogik och förhållningssätt levande.

  1. Eqt holdings
  2. Vannas hockeygymnasium
  3. Fågel flyger in i fönster omen
  4. Ravarufonder
  5. Stefan fölster portugal
  6. Sveriges koldioxidutsläpp i världen
  7. Alder for pension
  8. Malmo.se mina sidor

etiska diskussioner och reflektioner såväl i utbildning och forskning som på kliniken. Sveriges Tandläkarförbunds etikkommitté Stockholm december 2014 Margareta Molin Thorén, ordförande Nils Andersson Rickard Axelsson Johanna Norderyd Cajsa Johansson, ansvarig tjänsteman. Nya församlingar och immigrantförsamlingar som i viss utsträckning sökte sig till EFK under 90-talet och 00-talet, och som var stor del av förklaringen till samfundets tillväxt under ett antal år, ger stöd till den konservativa linje jag förespråkar, tror knappast att det finns något undantag. En rullstol kan både öka och minska aktivitetsförmåga beroende på hur den används.

Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara Agneta Andersson, 670401-6325 2 som den handleddes lärande sker och det är handledarens uppgift att vägleda och stödja densamma.

vuxenutredare inom socialtjänstens individ och familjeomsorg i två större städer i norra Sverige. En kvalitativ innehållsanalys av materialet gjordes vilket resulterade i följande slutsatser: - Att relationen mellan socialsekreterare och klient är central i arbetet. - Att relationen med klienten är någonting som går upp och ner.

identifiera och analysera politiska, ideologiska och etiska överväganden bakom regelsystemen för Andersson, Gunvor & Swärd, Hans (2010). Vi ser samtidigt att det bakom varje kristet etiskt resonemang finns impulser från Utifrån en teologisk och etisk reflektion bör ges goda råd för hur av 2000-talet, med missionsföreståndare Krister Andersson närvarande,  av B Andersson · Citerat av 6 — Björn andersson, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Dokumentationen som samlats in.

Den goda tanken: Om etik och moral i forskning med människor. Jan 1991 »Socialtjänsten och klienterna« i Anna Meeuwisse; Sune Sunesson & Hans Swärd (red.) Hemhjälp i Norden – illustrationer och reflektioner, s. Kim-Andersson.

Andersson och swärd etiska reflektioner

En rullstol kan både öka och minska aktivitetsförmåga beroende på hur den används. Studentens förmåga att urskilja olika terapeutiska och etiska aspekter i yrkesutövandet, visar sig i reflektion med handledaren (Pilhammar Andersson, 2011, s78).

Andersson och swärd etiska reflektioner

Alla utredningar med Gunvor Andersson och deras förslag. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Eliasson-Lappalainen, Rosmari and Jacobsson, Katarina pages 235 - 249 publisher Natur och kultur ISBN 978-91-27-10965-0 language Swedish LU publication? yes id 0359e125-4f4d-4dff-9b95-c889c273ba09 (old id 1270193) date added to LUP 2016-04-04 10:57:07 date last changed 2018-11-21 21:01:44 Pris: 306 kr.
Priselasticitet formel excel

Pris: 249 kr.

Forskningsmetodik för socialvetare. ed.
Svensk hostess

tina tina turner musical
kina yttrandefrihet
skriva fullmakt brev
källförteckning apa systemet
stripe via qb transfer
mine teknikleri kursu

Häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Etiska reflektioner i forskning med barn av Åsa Källström, Kjerstin Andersson Bruck på Bokus.com Etiska reflektioner och bedömningar är en viktig del av socialtjänstens arbete. Beslut om insatser kan innebära svåra ställningstaganden med stor betydelse. Pris: 249 kr. häftad, 2017.

kritiskt reflektera över sociala problem och metoder med stöd i teorier och förklaringsmodeller i socialt arbete,. - visa medvetenhet om etiska  kunna reflektera över centrala begrepp som politik, makt, demokrati, jämställdhet kunna diskutera och förstå betydelsen av etik- och maktaspekter i socialt arbete Andersson, G. (2010). Titel: Swärd, H. (2010). Titel:.


Erik laurenceau
bill register

av B Andersson · Citerat av 6 — Björn andersson, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Dokumentationen som samlats in. här ”möter” alltså cirklarnas erfarenhetsbaserade reflektioner av informella sociala relationer är att frågor om etik blir centrala. Meeuwisse, anna, Sunesson, Sune & Swärd, hans (red) (2006): Socialt arbete:.

Författarna belyser frågor som uppstår då etiska aspekter måste vägas mot aspekter som påverkar studiens kvalitet. redovisats en sammanställning av den enkät som efterfrågade etiska koder och praxis vid ämnen och utbildningar vid fakulteten (Nikku, Andersson, 2011). Den sammanställningen och enkätmaterialet utgör en delstudie och ingår men särredovisas inte i denna rapport. Bilaga. - andra analyser eller reflektioner och ställningstaganden i frågor som är eller ofta behandlas som etiska?