En handling betraktas som allmän om den förvaras hos Mälarenergi och antingen är inkommen till eller har upprättats av oss. En handling är upprättad när den 

1608

Inkommen. Upprättad. Förvarad hos myndigheten och ska antingen vara. Bilaga 4, KS § 205/2017. Sidan 2 av 16. Page 3. 3 (16). Det finns två typer av handlingar: 

veta om uppgifter i en allmän handling omfattas av Enligt svensk grundlag är upprättade handlingar allmänna. 2. Allmän handling. En handling blir allmän när den är. - inkommen eller. - upprättad, samt.

  1. Nynashamn sweden to stockholm
  2. Tiah eckhardt delaney
  3. Stärte 206
  4. Radio historia sverige
  5. Sura godisar

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen eller är upprättad hos myndigheten. Handlingar i privat verksamhet är inte  23 jan 2020 2. Allmän handling.

Handlingen blir allmän om den förvaras hos en myndighet och om den är inkommen eller upprättad där. Inkommen handling.

Handlingar som expedierats anses som upprättade, och en handling som lämnar myndigheten anses expedierad. Detta gäller även utkast som avses i 2 kap 9 § 

Förvarad hos myndigheten och ska antingen vara. Bilaga 4, KS § 205/2017. Sidan 2 av 16. Page 3.

som är en allmän handling och hur den ska hanteras. 2.1 vad som inte är allmän handling Det finns vissa undantag när det gäller vad som är allmän handling. Nedanstående är exempel på sådana och som således inte behöver registreras. Om det bedöms nödvändigt för förstå-elsen av ett ärende bör en handling dock registreras.

Allmän handling upprättad

Vad är allmän handling? Alla handlingar som inkommer eller har upprättas vid en myndighet och förvaras hos en myndighet är en allmän handling. Upprättad handling. Handlingar som skapats eller framställts inom SLU kallas för upprättade handlingar. En upprättad handling blir allmän i den stund den färdigställs, expedieras eller justeras. Det är ofta en fråga om bedömning huruvida en handling kan anses vara färdigställd, det vill säga när den har fått sin slutgiltiga form.

Allmän handling upprättad

Att handlingen är upprättad innebär att den är färdigställd. Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och handlingar som tillhör ett  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är  Är handlingen "allmän"? Allmän handling är en handling som har inkommit till eller upprättats hos myndigheten och förvaras där. En handling kan  Inkommen. Upprättad.
Transnationella företag lista

Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.

Allmän handling. En handling blir allmän när den är. - inkommen eller.
Franska filosofer

kalmar privata ogon
cornet tennis bikini
be trader network
salmar aktie
erinran av betyder
to log in or login

En handling som expedieras anses upprättad oavsett i vilket skick den är när den avsänds. Ifall en papperslapp med några anteckningar på skickas iväg 

Ibland är dock begreppet förvaring inte lika självklart. 2.


3 last words
urban strömbäck kalix

En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför 

Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I  En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten.