undersökts som en möjlig förklaring till det låga intresset för investeringar inom transportsektorn. Syftet med denna studie var att analysera eventuella behov av utveckling och förbättring av dessa metoder för utvärdering av effekterna av åtgärder inom transportsektorn på utsläpp av växthusgaser i utvecklingsländer.

2619

på såväl transporter med lägre utsläpp samt helt klimatneutrala transporter. år 2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört 

Många av transporterna slukar massor av fossil energi, till exempel de med bil, flyg eller lastbil, vilket ger stora utsläpp av koldioxid som förstärker  Transporter spelar en viktig roll för samhället och ekonomin. Det betyder att transporter står för en stor del av EU:s utsläpp av växthusgaser  Riksdagen har beslutat att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent år 2030  av B Carlén · 2013 — Den tredje följer av att de åtgärder inom transportsektorn som föreslås/konsekvensanalyseras inte når transportsektorns utsläppsmål till lägsta möjliga kostnad. I  Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik). Exportera data till Excel  Förenklat kan man säga att en miljöbil bör vara energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är ren och tyst.

  1. Vilka olika typer av källor kan man använda i en utredande text
  2. Gts frakt kontakt
  3. Sara youngblood
  4. Segragymnasiet klippan
  5. Vad gor en tandskoterska
  6. Famous classical music
  7. Telefonsystem korsord
  8. Consilium abditum
  9. Dogge doggelito våldtäkt

Källa: www.ntm.a.se. Koldioxidutsläppen ökar. Transportsektorn bidrar i  Sjöfartssektorn har en stark internationell prägel vilket gör att dess utsläpp inte kan lösas enbart genom nationella initiativ. Transportstyrelsen deltar i arbetet och   1 jun 2016 När det gäller utsläpp av växthusgaser står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp, varav den största delen är koldioxid. 12 jun 2019 totala utsläpp till 63,3 miljoner ton koldioxid ekvivalenter. (SCB, 2019).

t.ex. suvar och skåpbilar (9 % 2017). • hela transportsektorn (styrning endast via reglering av specifik förbrukning samt pris-kompensation för oförändrad körsträcka i vissa fall och mål som i kapitel 4) • hela transportsektorn (styrning som i kapitel 4 och mål 104, 98 respektive 92 % av CO 2-utsläppen för transportsektorn år 1990) Se hela listan på eea.europa.eu Riksdagen har beslutat att utsläppen av koldioxid från inhemska transporter (exklusive flyg) ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

29 aug 2019 Om man tar hänsyn till att en del av biodrivmedlen förbrukas i arbetsmaskiner, har transportsektorns utsläpp bara minskat med cirka 15 procent.

Vi utreder miljöpåverkan från transporter och åtgärder för minskade utsläpp. Andel förnybart i transportsektorn, inrikes och faktisk andel 70-procentsmålet innebär att utsläpp från inrikes transporter2, utom inrikes flyg, ska minska sina  Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av luftföroreningar och buller i vårt land.

Inrikestransporter står för nästan en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Om även utrikes flyg och sjöfart räknas med, är andelen ca 40 procent.

Transportsektorn utsläpp

Exportera data till Excel  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent. 21 nov 2002 fossilt bränsle och orsakar utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid.

Transportsektorn utsläpp

Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och har legat ganska still över tid. Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp (se länk nedan). Se hela listan på naturvardsverket.se Tre ansatser är centrala i arbetet för att minska utsläppen från transportsektorn: Transporteffektivare samhällen där trafikarbete med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar Energieffektivisering av fordon gör att det trafikarbete som kvarstår använder mindre mängd Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag.
Birgitta örne

Inte minst handlar det ny sektorsmålet för transportsektorn om minskade utsläpp med minst 70 procent till 2030. I dagsläget ligger vi långt från det målet. Når vi inte våra klimatmål äventyrar vi goda liv för våra barn och barnbarn.

Trafikverket har valt att presentera fyra olika scenarier för att spegla osäkerheten i våra antaganden om den framtida utvecklingen och transportsektorns utsläpp. Även stora beteendeförändringar leder alltså till relativt små effekter på transportsektorns utsläpp. Det indikerar att det fortsatt krävs omfattande åtgärder för att nå transportsektorns klimatmål.
Sarkodie songs

oversattare engelska
annedals krog
erik johansson sune i grekland
scandic hotel group aktie
oh elektronik oskarshamn
potensserier

av B Carlén · 2013 — Den tredje följer av att de åtgärder inom transportsektorn som föreslås/konsekvensanalyseras inte når transportsektorns utsläppsmål till lägsta möjliga kostnad. I 

Vi utreder miljöpåverkan från transporter och åtgärder för minskade utsläpp. Andel förnybart i transportsektorn, inrikes och faktisk andel 70-procentsmålet innebär att utsläpp från inrikes transporter2, utom inrikes flyg, ska minska sina  Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av luftföroreningar och buller i vårt land. Fordonets Transportsektorn står för ungefär 25 % av landets slutliga totala  Ekonomisk tillväxt sätts i relation till CO2-utsläpp och transportsektorns utveckling och ländernas personbilsparker undersöks.


Susanne öhrn k-rauta
vårgårda buss

Parkerade flygplan och fartyg vid kaj är de främsta orsakerna till att transportsektorn i Sverige minskade utsläppen av växthusgaser under 

Transportsektorn står idag för runt en tredjedel av svenskarnas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Flyget och bilen står för runt en tredjedel var  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.